Automoció Institut Miquel Biada de Mataró

Mòduls formatius Manteniment Embarcacions esbarjo

MP1 Manteniment de les instal•lacions i màquines elèctriques en vaixells i embarcacions

 • UF1: Circuits elèctrics als vaixells

 • UF2 Màquines elèctriques i instal•lacions de corrent altern als vaixells

 • UF3: Instal•lacions de corrent continu i equips electrònics als vaixells

 • MP2 Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars de les embarcacions d'esbarjo

 • UF1: Posada en marxa del sistema de propulsió i equips auxiliars 

 • UF2: Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars 

 • UF3: Protecció anticorrosiva i unió de metalls 

 • MP3 Manteniment de sistemes de refrigeració i de climatització en embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Muntatge i posada en marxa del sistema de refrigeració i de climatització 

 • UF2: Manteniment del sistema de refrigeració i de climatització 

 • MP4 Manteniment de superfícies i elements de materials compostos de embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Preparació igualació i protecció de superfícies d'embarcacions 

 • UF2: Reforma d'estructures i cascs d'embarcacions 

 • MP5 Tractaments superficials i pintat d'embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Preparació de superfícies en embarcacions 

 • UF2: Embelliment de superfícies en embarcacions

 • MP6 Manteniment d'instal•lacions d'equips electrònics i informàtics d’embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Muntatge i desmuntatge d’instal•lacions i equips electronics 

 • UF2: Operacions de manteniment d'equips electrònics i informàtics 

 • MP7 Anglès 

 • UF1 Anglès tècnic 

 • MP8 Preparació d'embarcacions d'esbarjo per a treballs de manteniment 

 • UF1: Elements constructius d'embarcacions d'esbarjo 

 • UF2: Maniobres de port i varada pel manteniment en sec 

 • UF3 Tècniques de comunicació i atenció al client 

 • MP9 Manteniment d’aparells d’embarcacions d’esbarjo 

 • UF1: Muntatge i desmuntatge d'aparells d'embarcacions 

 • UF2: Elaboració i reparació d'elements tèxtils en embarcacions 

 • MP10 Manteniment de cobertes de fusta i adaptació/reparació de mobiliari en embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Reparació de cobertes de fusta 

 • UF2: Muntatge i manteniment de mobles i embarcacions 

 • MP11 Mecanització básica

 • UF1: Dibuix tècnic i traçat de peces. 

 • UF2: Mecanització manual de peces. 

 • UF3: Soldadura. 

 • MP12 Formació i orientació laboral. 

 • UF1. Incorporació al treball 

 • UF2. Prevenció de riscos laborals 

 • MP13 Empresa i iniciativa emprenedora 

 • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 

 • MP14 Síntesi 

 • UF1. Síntesi 

 • MP15 Formació en centres de treball. 

 • Pràctiques a les empreses

 • MP16 Dual

Guanyadors de Innova FP

espanol English Français

taller 400 bancs2.jpg

Els Nostres Col·laboradors

Centímetros Cúbicos

Centímetros Cúbicos

        

9transport

9transport

        

Maresme Classics

Maresme Classics

         

Taller Floriach

Taller Floriach

        

Josue Competition

Josue Competition

         

Pruna Motor BMW Mataró

Pruna Motor BMW Mataró