Articles

Estudis Cicle Formatiu Grau Mitjà Manteniment Embarcacions Esbarjo

 

Cicle LOE Formatiu de Grau Mitjà Manteniment Embarcacions Esbarjo

Durada: 2000 hores (2 cursos acadèmics) 1.650 hores al centre i 350 hores a l’empresa.
On pots estudiar-ho: INS MIQUEL BIADA de Mataró (937981489) 

mantvaixells


Veure Mòduls

 

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de localitzar avaries en el casc, estructura, elements, equips i sistemes d'embarcacions d'esbarjo, utilitzant documentació tècnica, els equips de diagnòstic i la informació aportada pel client.

Planificaràs el treball de manteniment a realitzar, establint les fases i seqüències del procediment a seguir, detallant els materials o recanvis requerits, els equips i eines necessàries, així com les especificacions de seguretat aplicables.

Els alumnes de Grau Mitjà de Manteniment d'embarcacions d'esbarjo seran capaços de seleccionar els processos de reparació interpretant la informació tècnica. 

Seràs capaç de reparar el motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars.

 

Estudis Cicle Formatiu Grau Mitjà Carrosseria

carrosseria 

Cicle LOE Formatiu de Grau Mitjà Carrosseria

Durada: 2000 hores (2 cursos acadèmics) 1.584 hores al centre i 416 hores a l’empresa.
On pots estudiar-ho: INS MIQUEL BIADA de Mataró (937981489)

IMG-20200124-WA0008

 

 

Veure Mòduls

 

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de ser un  reparador de carrosseries.

Planificaràs el treball de manteniment a realitzar, establint les fases i seqüències del procediment a seguir, detallant els materials o recanvis requerits, els equips i eines necessàries, així com les especificacions de seguretat aplicables.

Els alumnes de Grau Mitjà de Carrosseria seran capaços de seleccionar els processos de reparació interpretant la informació tècnica. 

Seràs capaç de pintar carrosseries de vehicles de tot tipus.

 

Mòduls formatius Carrosseria

MP 1: elements amovibles

UF 1: elements amovibles exteriors.

UF 2: elements amovibles interiors.

UF 3: llunes del vehicle.

UF 4: principis elèctrics i els seus sistemes bàsics.

UF 5: sistemes mecànics bàsics.

MP 2: elements metàl·lics i sintètics

UF 1: materials metàl·lics

UF 2: conformació d’elements metàl·lics no estructurals.

UF 3: conformació d’elements d’alumini no estructurals.

UF 4: reparació d’elements plàstics i compostos.

MP 3: elements fixos

UF 1: elements fixos enganxats i engrapats.

UF 2: desmuntatge d’elements fixos soldats.

UF 3: equips de soldadura.

UF 4: substitució d’elements fixos no estructurals.

MP 4: preparació de superfícies

UF 1: principis de la corrosió i emprimacions.

UF 2: productes de protecció per revestiment.

UF 3: igualació de superfícies.

UF 4: preparació de superfícies.

MP 5: elements estructurals del vehicle

UF 1: deformacions de carrosseries i xassissos.

UF 2: bancades: col·locació de carrosseries o xassissos.

UF 3: reparacions: tirs frontals i posteriors.

UF 4: reparacions: tirs laterals.

 

 

MP 6: embelliment de superfícies

UF 1: tècniques d’emmascarament.

UF 2: colorimetria i preparació de pintures.

UF 3: tècniques d’aplicació de pintures.

UF 4: tècniques de difuminar.

UF 5: correcció de defectes i lliurament de vehicles.

MP 7: personalització i decoració de vehicles

UF 1: franjats, aerografies i retolació.

UF 2: decoració i retolació amb films autoadhesius.

 

MP 8: mecanització bàsica 

UF 1: dibuix tècnic i traçat de peces.

UF 2: mecanització manual de peces.

MP 9: formació i orientació laboral

UF 1: incorporació al treball.

UF 2: prevenció de riscos laborals.

MP 10: empresa i iniciativa emprenedora

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora.

MP 11: anglès tècnic

UF 1: anglès tècnic.

MP 12: síntesi

UF 1: síntesi.

MP 13: formació en centres de treball

FCT

Mòduls formatius Manteniment Embarcacions esbarjo

MP1 Manteniment de les instal•lacions i màquines elèctriques en vaixells i embarcacions

 • UF1: Circuits elèctrics als vaixells

 • UF2 Màquines elèctriques i instal•lacions de corrent altern als vaixells

 • UF3: Instal•lacions de corrent continu i equips electrònics als vaixells

 • MP2 Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars de les embarcacions d'esbarjo

 • UF1: Posada en marxa del sistema de propulsió i equips auxiliars 

 • UF2: Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars 

 • UF3: Protecció anticorrosiva i unió de metalls 

 • MP3 Manteniment de sistemes de refrigeració i de climatització en embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Muntatge i posada en marxa del sistema de refrigeració i de climatització 

 • UF2: Manteniment del sistema de refrigeració i de climatització 

 • MP4 Manteniment de superfícies i elements de materials compostos de embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Preparació igualació i protecció de superfícies d'embarcacions 

 • UF2: Reforma d'estructures i cascs d'embarcacions 

 • MP5 Tractaments superficials i pintat d'embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Preparació de superfícies en embarcacions 

 • UF2: Embelliment de superfícies en embarcacions

 • MP6 Manteniment d'instal•lacions d'equips electrònics i informàtics d’embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Muntatge i desmuntatge d’instal•lacions i equips electronics 

 • UF2: Operacions de manteniment d'equips electrònics i informàtics 

 • MP7 Anglès 

 • UF1 Anglès tècnic 

 • MP8 Preparació d'embarcacions d'esbarjo per a treballs de manteniment 

 • UF1: Elements constructius d'embarcacions d'esbarjo 

 • UF2: Maniobres de port i varada pel manteniment en sec 

 • UF3 Tècniques de comunicació i atenció al client 

 • MP9 Manteniment d’aparells d’embarcacions d’esbarjo 

 • UF1: Muntatge i desmuntatge d'aparells d'embarcacions 

 • UF2: Elaboració i reparació d'elements tèxtils en embarcacions 

 • MP10 Manteniment de cobertes de fusta i adaptació/reparació de mobiliari en embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Reparació de cobertes de fusta 

 • UF2: Muntatge i manteniment de mobles i embarcacions 

 • MP11 Mecanització básica

 • UF1: Dibuix tècnic i traçat de peces. 

 • UF2: Mecanització manual de peces. 

 • UF3: Soldadura. 

 • MP12 Formació i orientació laboral. 

 • UF1. Incorporació al treball 

 • UF2. Prevenció de riscos laborals 

 • MP13 Empresa i iniciativa emprenedora 

 • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 

 • MP14 Síntesi 

 • UF1. Síntesi 

 • MP15 Formació en centres de treball. 

 • Pràctiques a les empreses

 •  

Estudis Cicle Formatiu Grau Mitjà Electromecànica de Vehicles

automociobiada2

Cicle LOE Formatiu de Grau Mitjà d’Electromecànica de Vehicles

Durada: 2000 hores (2 cursos acadèmics) 1.584 hores al centre i 416 hores a l’empresa.
On pots estudiar-ho: INS MIQUEL BIADA de Mataró (937981489) 

Els mòduls del cicle són les següents:

veure mòduls

Read more: Estudis Cicle Formatiu Grau Mitjà Electromecànica de Vehicles