Mòdul 3

Circuits de Fluids

Unitats formatives que el componen:

UF1: Circuits pneumàtics i hidràulics
UF2: Sistemes de suspensió i direcció
UF3: Diagnosi i manteniment dels sistemes de suspensió i direcció

Mòdul 4

Transmissió i Frenada

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Sistemes de transmissió. Funcionament, verificació i diagnosi.
UF 2: Transmissions automàtiques. Funcionament, verificació i diagnosi.
UF 3: Sistemes de frens. Funcionament, verificació i diagnosi

m4