Mòdul 7

Sistemes de Seguretat

Unitats formatives que el componen:

UF1: Sistemes de seguretat. Funcionament, verificació i diagnosi.
UF2: Sistemes de confort. Funcionament, verificació i diagnosi.
UF3: Diagnosi i manteniment dels sistemes de seguretat i confort.
UF4: Manteniment i reciclatge dels sistemes amb gasos refrigerants.

m7

Mòdul 8

Mecanitzat Bàsic

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Dibuix tècnic i traçat de peces.
UF 2: Mecanitzat manual de peces.
UF 3: Soldadura.

 

roscado