Vols estudiar?

Vols estudiar?

Vols estudiar?

Cicle Mitjà Carrosseria

Video Jornada SIOP

youtube-red-logo

Automoció Institut Miquel Biada de Mataró

Estudis Cicle Formatiu Grau Mitjà Manteniment Embarcacions Esbarjo

 

Cicle LOE Formatiu de Grau Mitjà Manteniment Embarcacions Esbarjo

Durada: 2000 hores (2 cursos acadèmics) 1.650 hores al centre i 350 hores a l’empresa.
On pots estudiar-ho: INS MIQUEL BIADA de Mataró (937981489) 

mantvaixells


Veure Mòduls

 

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de localitzar avaries en el casc, estructura, elements, equips i sistemes d'embarcacions d'esbarjo, utilitzant documentació tècnica, els equips de diagnòstic i la informació aportada pel client.

Planificaràs el treball de manteniment a realitzar, establint les fases i seqüències del procediment a seguir, detallant els materials o recanvis requerits, els equips i eines necessàries, així com les especificacions de seguretat aplicables.

Els alumnes de Grau Mitjà de Manteniment d'embarcacions d'esbarjo seran capaços de seleccionar els processos de reparació interpretant la informació tècnica. 

Seràs capaç de reparar el motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars.

 

Estudis Cicle Formatiu Grau Mitjà Carrosseria

carrosseria 

Cicle LOE Formatiu de Grau Mitjà Carrosseria

Durada: 2000 hores (2 cursos acadèmics) 1.584 hores al centre i 416 hores a l’empresa.
On pots estudiar-ho: INS MIQUEL BIADA de Mataró (937981489)

IMG-20200124-WA0008

 

 

Veure Mòduls

 

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de ser un  reparador de carrosseries.

Planificaràs el treball de manteniment a realitzar, establint les fases i seqüències del procediment a seguir, detallant els materials o recanvis requerits, els equips i eines necessàries, així com les especificacions de seguretat aplicables.

Els alumnes de Grau Mitjà de Carrosseria seran capaços de seleccionar els processos de reparació interpretant la informació tècnica. 

Seràs capaç de pintar carrosseries de vehicles de tot tipus.

 

Mòduls formatius Manteniment Embarcacions esbarjo

MP1 Manteniment de les instal•lacions i màquines elèctriques en vaixells i embarcacions

 • UF1: Circuits elèctrics als vaixells

 • UF2 Màquines elèctriques i instal•lacions de corrent altern als vaixells

 • UF3: Instal•lacions de corrent continu i equips electrònics als vaixells

 • MP2 Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars de les embarcacions d'esbarjo

 • UF1: Posada en marxa del sistema de propulsió i equips auxiliars 

 • UF2: Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars 

 • UF3: Protecció anticorrosiva i unió de metalls 

 • MP3 Manteniment de sistemes de refrigeració i de climatització en embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Muntatge i posada en marxa del sistema de refrigeració i de climatització 

 • UF2: Manteniment del sistema de refrigeració i de climatització 

 • MP4 Manteniment de superfícies i elements de materials compostos de embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Preparació igualació i protecció de superfícies d'embarcacions 

 • UF2: Reforma d'estructures i cascs d'embarcacions 

 • MP5 Tractaments superficials i pintat d'embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Preparació de superfícies en embarcacions 

 • UF2: Embelliment de superfícies en embarcacions

 • MP6 Manteniment d'instal•lacions d'equips electrònics i informàtics d’embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Muntatge i desmuntatge d’instal•lacions i equips electronics 

 • UF2: Operacions de manteniment d'equips electrònics i informàtics 

 • MP7 Anglès 

 • UF1 Anglès tècnic 

 • MP8 Preparació d'embarcacions d'esbarjo per a treballs de manteniment 

 • UF1: Elements constructius d'embarcacions d'esbarjo 

 • UF2: Maniobres de port i varada pel manteniment en sec 

 • UF3 Tècniques de comunicació i atenció al client 

 • MP9 Manteniment d’aparells d’embarcacions d’esbarjo 

 • UF1: Muntatge i desmuntatge d'aparells d'embarcacions 

 • UF2: Elaboració i reparació d'elements tèxtils en embarcacions 

 • MP10 Manteniment de cobertes de fusta i adaptació/reparació de mobiliari en embarcacions d'esbarjo 

 • UF1: Reparació de cobertes de fusta 

 • UF2: Muntatge i manteniment de mobles i embarcacions 

 • MP11 Mecanització básica

 • UF1: Dibuix tècnic i traçat de peces. 

 • UF2: Mecanització manual de peces. 

 • UF3: Soldadura. 

 • MP12 Formació i orientació laboral. 

 • UF1. Incorporació al treball 

 • UF2. Prevenció de riscos laborals 

 • MP13 Empresa i iniciativa emprenedora 

 • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 

 • MP14 Síntesi 

 • UF1. Síntesi 

 • MP15 Formació en centres de treball. 

 • Pràctiques a les empreses

 •