Vols estudiar?

Vols estudiar?

Vols estudiar?

Cicle Mitjà Carrosseria

Video Jornada SIOP

youtube-red-logo

Automoció Institut Miquel Biada de Mataró

Mòduls formatius Carrosseria

MP 1: elements amovibles

UF 1: elements amovibles exteriors.

UF 2: elements amovibles interiors.

UF 3: llunes del vehicle.

UF 4: principis elèctrics i els seus sistemes bàsics.

UF 5: sistemes mecànics bàsics.

MP 2: elements metàl·lics i sintètics

UF 1: materials metàl·lics

UF 2: conformació d’elements metàl·lics no estructurals.

UF 3: conformació d’elements d’alumini no estructurals.

UF 4: reparació d’elements plàstics i compostos.

MP 3: elements fixos

UF 1: elements fixos enganxats i engrapats.

UF 2: desmuntatge d’elements fixos soldats.

UF 3: equips de soldadura.

UF 4: substitució d’elements fixos no estructurals.

MP 4: preparació de superfícies

UF 1: principis de la corrosió i emprimacions.

UF 2: productes de protecció per revestiment.

UF 3: igualació de superfícies.

UF 4: preparació de superfícies.

MP 5: elements estructurals del vehicle

UF 1: deformacions de carrosseries i xassissos.

UF 2: bancades: col·locació de carrosseries o xassissos.

UF 3: reparacions: tirs frontals i posteriors.

UF 4: reparacions: tirs laterals.

 

 

MP 6: embelliment de superfícies

UF 1: tècniques d’emmascarament.

UF 2: colorimetria i preparació de pintures.

UF 3: tècniques d’aplicació de pintures.

UF 4: tècniques de difuminar.

UF 5: correcció de defectes i lliurament de vehicles.

MP 7: personalització i decoració de vehicles

UF 1: franjats, aerografies i retolació.

UF 2: decoració i retolació amb films autoadhesius.

 

MP 8: mecanització bàsica 

UF 1: dibuix tècnic i traçat de peces.

UF 2: mecanització manual de peces.

MP 9: formació i orientació laboral

UF 1: incorporació al treball.

UF 2: prevenció de riscos laborals.

MP 10: empresa i iniciativa emprenedora

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora.

MP 11: anglès tècnic

UF 1: anglès tècnic.

MP 12: síntesi

UF 1: síntesi.

MP 13: formació en centres de treball

FCT

Estudis Cicle Formatiu Grau Mitjà Manteniment Embarcacions Esbarjo

 

Cicle LOE Formatiu de Grau Mitjà Manteniment Embarcacions Esbarjo

Durada: 2000 hores (2 cursos acadèmics) 1.650 hores al centre i 350 hores a l’empresa.
On pots estudiar-ho: INS MIQUEL BIADA de Mataró (937981489) 

mantvaixells


Veure Mòduls

 

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de localitzar avaries en el casc, estructura, elements, equips i sistemes d'embarcacions d'esbarjo, utilitzant documentació tècnica, els equips de diagnòstic i la informació aportada pel client.

Planificaràs el treball de manteniment a realitzar, establint les fases i seqüències del procediment a seguir, detallant els materials o recanvis requerits, els equips i eines necessàries, així com les especificacions de seguretat aplicables.

Els alumnes de Grau Mitjà de Manteniment d'embarcacions d'esbarjo seran capaços de seleccionar els processos de reparació interpretant la informació tècnica. 

Seràs capaç de reparar el motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars.

 

Estudis Cicle Formatiu Grau Mitjà Carrosseria

carrosseria 

Cicle LOE Formatiu de Grau Mitjà Carrosseria

Durada: 2000 hores (2 cursos acadèmics) 1.584 hores al centre i 416 hores a l’empresa.
On pots estudiar-ho: INS MIQUEL BIADA de Mataró (937981489)

IMG-20200124-WA0008

 

 

Veure Mòduls

 

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de ser un  reparador de carrosseries.

Planificaràs el treball de manteniment a realitzar, establint les fases i seqüències del procediment a seguir, detallant els materials o recanvis requerits, els equips i eines necessàries, així com les especificacions de seguretat aplicables.

Els alumnes de Grau Mitjà de Carrosseria seran capaços de seleccionar els processos de reparació interpretant la informació tècnica. 

Seràs capaç de pintar carrosseries de vehicles de tot tipus.