Vols estudiar?

Vols estudiar?

Vols estudiar?

Cicle Mitjà Carrosseria

Video Jornada SIOP

youtube-red-logo

Automoció Institut Miquel Biada de Mataró

Mòduls formatius Carrosseria

MP 1: elements amovibles

UF 1: elements amovibles exteriors.

UF 2: elements amovibles interiors.

UF 3: llunes del vehicle.

UF 4: principis elèctrics i els seus sistemes bàsics.

UF 5: sistemes mecànics bàsics.

MP 2: elements metàl·lics i sintètics

UF 1: materials metàl·lics

UF 2: conformació d’elements metàl·lics no estructurals.

UF 3: conformació d’elements d’alumini no estructurals.

UF 4: reparació d’elements plàstics i compostos.

MP 3: elements fixos

UF 1: elements fixos enganxats i engrapats.

UF 2: desmuntatge d’elements fixos soldats.

UF 3: equips de soldadura.

UF 4: substitució d’elements fixos no estructurals.

MP 4: preparació de superfícies

UF 1: principis de la corrosió i emprimacions.

UF 2: productes de protecció per revestiment.

UF 3: igualació de superfícies.

UF 4: preparació de superfícies.

MP 5: elements estructurals del vehicle

UF 1: deformacions de carrosseries i xassissos.

UF 2: bancades: col·locació de carrosseries o xassissos.

UF 3: reparacions: tirs frontals i posteriors.

UF 4: reparacions: tirs laterals.

 

 

MP 6: embelliment de superfícies

UF 1: tècniques d’emmascarament.

UF 2: colorimetria i preparació de pintures.

UF 3: tècniques d’aplicació de pintures.

UF 4: tècniques de difuminar.

UF 5: correcció de defectes i lliurament de vehicles.

MP 7: personalització i decoració de vehicles

UF 1: franjats, aerografies i retolació.

UF 2: decoració i retolació amb films autoadhesius.

 

MP 8: mecanització bàsica 

UF 1: dibuix tècnic i traçat de peces.

UF 2: mecanització manual de peces.

MP 9: formació i orientació laboral

UF 1: incorporació al treball.

UF 2: prevenció de riscos laborals.

MP 10: empresa i iniciativa emprenedora

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora.

MP 11: anglès tècnic

UF 1: anglès tècnic.

MP 12: síntesi

UF 1: síntesi.

MP 13: formació en centres de treball

FCT