logo insta

Web del Departament d'Automoció de l'Institut Miquel Biada de Mataró

El Departament d'Automoció de l'institut Miquel Biada de Mataró ofereix una formació especialitzada en el sector de l'automoció, amb l'objectiu de preparar els estudiants per a les demandes del mercat laboral i les tecnologies emergents en vehicles. Els estudis s'organitzen en diferents nivells educatius i programes, que inclouen:

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM):

Electromecànica de Vehicles Automòbils: Aquest cicle formatiu capacita els alumnes per a la diagnosi, manteniment i reparació de sistemes mecànics, elèctrics i electrònics de vehicles automòbils. Els estudiants aprenen a gestionar l'ús de les eines i equips necessaris per dur a terme aquestes tasques, així com a conèixer les normatives de seguretat i medi ambient.

sint05

VEURE MÉS

Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo: Aquest cicle formatiu capacita els alumnes per realitzar el manteniment i la reparació de vaixells esportius i d'esbarjo. La formació inclou la diagnosi i reparació de sistemes mecànics, hidràulics i elèctrics dels vaixells, així com el manteniment de les estructures i superfícies dels cascos.

aire acondicionado para barco 2

VEURE MÉS

 

Carrosseria: Aquest cicle està enfocat en la reparació i manteniment de la carrosseria de vehicles. Inclou formació en tècniques de soldadura, reparació de plàstics, pintura i tractament de superfícies, així com la substitució i ajustament de components estructurals dels vehicles.

 

CARRO EMMASCARAT3

VEURE MÉS

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS):

Automoció: Aquest cicle està dirigit a aquells estudiants que vulguin aprofundir en el camp de l'automoció a un nivell més avançat. Inclou formació en la gestió i organització de tallers d'automoció, diagnosi avançada, i reparació de sistemes complexos dels vehicles. També es fa èmfasi en les tecnologies emergents com els vehicles híbrids i elèctrics.

Els estudis al Departament d'Automoció es caracteritzen per una combinació de formació teòrica i pràctica. Els estudiants tenen accés a tallers equipats amb la tecnologia i els instruments més moderns per simular situacions reals de treball. A més, el departament promou la col·laboració amb empreses del sector per a la realització de pràctiques en entorns professionals, facilitant així la transició dels estudiants al mercat laboral.

Aquest enfocament integral assegura que els alumnes adquireixin les competències tècniques necessàries, així com habilitats transversals com el treball en equip, la gestió de projectes i la resolució de problemes.

ac

VEURE MÉS

Free Joomla templates by Ltheme
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline