logo insta

Web del Departament d'Automoció de l'Institut Miquel Biada de Mataró

Cicle formatiu de grau superior: Automoció.

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.


Relació de mòduls professionals


Sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat. 
Durada: 198h


El mòdul Sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat del Cicle Superior d'Automoció se centra en l'estudi, diagnosi, manteniment i reparació dels diversos sistemes elèctrics i electrònics que formen part dels vehicles moderns. Aquests sistemes són essencials per al funcionament segur i confortable del vehicle, incloent des de la il·luminació fins als sistemes de seguretat activa i passiva.

maquina aire


Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge.
Durada:132h


El mòdul Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge del Cicle Superior d'Automoció se centra en l'estudi, diagnosi, manteniment i reparació dels sistemes que transmeten la potència del motor a les rodes del vehicle, així com els components dels trens de rodatge que permeten el moviment i la direcció del vehicle. L'alumnat tindrà els coneixements per garantir el correcte funcionament, seguretat i eficiència dels vehicles.

 


Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.
Durada:132h


El mòdul Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars del Cicle Superior d'Automoció se centra en l'estudi profund dels motors de combustió interna, així com els sistemes auxiliars necessaris per al seu funcionament correcte i eficient. Aquest mòdul és fonamental per l'alumnat per entendre en profunditat el cor del funcionament dels vehicles i com gestionar-ne els components i les parts relacionades.

 


Elements amovibles i fixos no estructurals.
Durada: 99h

 

El mòdul Elements amovibles i fixos no estructurals del Cicle Superior d'Automoció se centra en l'estudi dels components que conformen la part exterior del vehicle i que no són part de l'estructura principal, però que són essencials per al seu funcionament, seguretat i estètica. Aquest mòdul és crucial per als estudiants que volen entendre i treballar amb els elements que fan que un vehicle sigui funcional i atractiu des del punt de vista estètic.

 


Tractament i recobriment de superfícies.
Durada: 165h

El mòdul Tractament i recobriment de superfícies del Cicle Superior d'Automoció se centra en l'estudi dels processos i tècniques utilitzats per a preparar, tractar i aplicar recobriments en les superfícies dels vehicles. Aquest mòdul és essencial per als estudiants que volen entendre i dominar les pràctiques per millorar l'estètica, protegir i mantenir les superfícies dels vehicles en condicions òptimes.

pintadoc

 

Estructures dels vehicles.
Durada: 66h

El mòdul Estructures dels vehicles del Cicle Superior d'Automoció se centra en l'estudi detallat de les diverses estructures que conformen els vehicles moderns, incloent-hi el marc, el xassís i altres components estructurals essencials. Aquest mòdul és fonamental per als estudiants que volen comprendre com estan dissenyats i construïts els vehicles per proporcionar seguretat, resistència i confort als seus ocupants.

soldaduracoche

 

Gestió i logística del manteniment de vehicles.
Durada: 66h

El mòdul Gestió i logística del manteniment de vehicles del Cicle Superior d'Automoció se centra en l'estudi dels processos, les estratègies i les tècniques necessàries per gestionar eficaçment les operacions de manteniment dels vehicles en un entorn professional. Aquest mòdul és fonamental per als estudiants que aspiren a ocupar rols de responsabilitat en tallers de reparació, concessionaris de vehicles o altres entitats relacionades amb l'automoció.

 


Tècniques de comunicació i de relacions.
Durada: 33h

 

El mòdul Tècniques de comunicació i de relacions del Cicle Superior d'Automoció se centra en el desenvolupament de les habilitats de comunicació interpersonal i professional entre els professionals del sector de l'automoció i els clients. Aquest mòdul és essencial per als estudiants puguin adquirir la capacitat per interactuar eficaçment amb els clients, col·legues i supervisors dins de l'entorn de treball automotriu.

 

 

Anglès professional.
Durada: 66 hores

El mòdul d'Anglès Professional en el context de la formació en automoció és crucial per preparar els estudiants per a les demandes del mercat laboral global i per a comunicacions efectives en un entorn professional. Aquest mòdul està dissenyat per millorar les habilitats lingüístiques en anglès dels futurs professionals de l'automoció, especialment en àmbits com la comunicació amb clients internacionals, la lectura de manuals i la comprensió de la terminologia tècnica.

transmissiofrenadaDigitalització aplicada als sectors productius.
Durada: 33 hores

El mòdul de Digitalització Aplicada als Sectors Productius és fonamental en la formació en automoció perquè prepara els estudiants per afrontar els reptes i les oportunitats que ofereix la tecnologia digital en el context industrial. Aquest mòdul se centra en com les tecnologies digitals poden millorar els processos de fabricació, optimitzar l'eficiència i impulsar la innovació dins del sector de l'automoció.

 

Sostenibilitat aplicada al sistema productiu.
Durada: 33 hores

El mòdul de Sostenibilitat Aplicada al Sistema Productiu és essencial en la formació en automoció perquè prepara els estudiants per abordar les demandes creixents de sostenibilitat i responsabilitat ambiental dins de la indústria automobilística. Aquest mòdul se centra en com integrar pràctiques sostenibles en tots els aspectes del sistema productiu, des del disseny del vehicle fins a la gestió de residus i la optimització de recursos.Itinerari personal per a l'ocupabilitat I.
Durada: 99 hores

El mòdul d'Itinerari Personal per a l'Ocupabilitat I és una part crucial de la formació en automoció que està dissenyat per ajudar els estudiants a desenvolupar les habilitats, coneixements i actituds necessàries per aconseguir una ocupació satisfactòria en el sector de l'automoció. Aquest mòdul no només es centra en la preparació tècnica, sinó també en la millora de les competències transversals i en la comprensió del mercat laboral.

 

Itinerari personal per a l'ocupabilitat II.
Durada: 66 hores

El mòdul d'Itinerari Personal per a l'Ocupabilitat II en la formació en automoció continua desenvolupant les habilitats dels estudiants per afrontar amb èxit la cerca de feina i la transició al mercat laboral. Aquest mòdul està dissenyat per aprofundir en les competències personals, professionals i tècniques necessàries per aconseguir i mantenir una ocupació satisfactòria dins del sector de l'automoció.


Projecte intermodular.
Durada: 198 hores

El mòdul de Projecte Intermodular del Cicle Superior d'Automoció és una assignatura integral que permet als estudiants aplicar tots els coneixements, habilitats i competències adquirides al llarg del cicle formatiu en un projecte real o simulat relacionat amb l'automoció. Aquest mòdul representa una oportunitat per aprofundir en un tema específic, desenvolupar solucions creatives i integrar diverses àrees de coneixement dins del camp de l'automoció.

 

 

Free Joomla templates by Ltheme
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accept
Decline