Instal·lacions

 

Taller d'Electromecànica

Taller dotat amb tot l'equipament necessari per a desenvolupar les activitats vinculades als treballs de diagnosi, manteniment i reparació de mecanismes i sistemes de vehicles.Permet desenvolupar els treballs de diagnosi, manteniment i reparació del motor i els seus sistemes auxiliars, i dels sistemes de transmissió, frenada, direcció i suspensió. Aixi mateix també ha de permetre realitzar les tasques bàsiques de mecanització.

IMG 20210422 081023

IMG 20210422 081059

Aules Polivalents

Aules equipades amb el material didàctic i audiovisual necessari, la documentació i bibliografia i els equips informàtics per al tractament de la informació.Faciliten les exposicions teòriques, els debats i el tractament de les informacions i dades experimentales obtingudes

aula 404 2IMG 20210422 123759

 

Taller de Carrosseria

Taller dotat amb tot l'equipament necessari per a desenvolupar les activitats vinculades als treballs de reparació i pintat. Permet desenvolupar els treballs de reparació i pintura de carrosseries de vehicles i  permetre realitzar les tasques bàsiques de mecanització.

IMG 20210422 081323

 

Taller de Manteniment d'embarcacions

Taller dotat amb tot l'equipament necessari per a desenvolupar les activitats vinculades als treballs de diagnosi, manteniment i reparació de mecanismes i sistemes de vehicles.Permet desenvolupar els treballs de diagnosi, manteniment i reparació del motor. Aixi mateix també ha de permetre realitzar les tasques bàsiques de mecanització.

IMG 20210422 080942

 

Taller de mecanització


Taller dotat amb tot l'equipament necessari per a desenvolupar les tasques bàsiques de mecanització, soldadura i utilització de màquines-eines.

Aula d’informàtica

Aula equipada amb el mobiliari informàtic per a la utililització del programari específic del cicle. Permet desenvolupar simulacions i assaigs en el camp de la electrònica i la pneumàtica.

IMG 20210422 125705

Aula de Dibuix

Aula equipada amb el mobiliari per a la realització del dibuix tècnic específic d’automoció. Realització d’acotaments, seccionats i acoblaments de peces.

IMG 20210422 125830