Mòdul 1

Motors

Unitats formatives que el componen:

UF1: Motors. Funcionament i components.
UF2: Verificació, diagnosi d'avaries i manteniment dels motors

sint04

Mòdul 2

Sistemes Auxiliars

Unitats formatives que el componen:

UF1 Combustibles i sistemes anticontaminació
UF2 Sistemes auxiliars dels motors. Gestió i funcionament.
UF3 Verificació dels components dels sistemes auxiliars.
UF4 Diagnosi i manteniment dels sistemes auxiliars