Mòdul 5

Circuits Electrotècnics Bàsics

Unitats formatives que el componen:

UF1 Principis electrotècnics bàsics
UF2 Circuits elèctrics bàsics. Simbologia i esquemes
UF3 Circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi
UF4 Motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi

espanol English Français

motores.jpg