Mòdul 1

Motors

Unitats formatives que el componen:

UF1: Motors. Funcionament i components.
UF2: Verificació de motors.
UF3: Diagnosi d’avaries i manteniment dels motors.

sint04