Mòdul 3

Circuits de Fluids

Unitats formatives que el componen:

UF1: Circuits pneumàtics i hidràulics
UF2: Sistemes de suspensió i direcció
UF3: Diagnosi i manteniment dels sistemes de suspensió i direcció