Febrer 21 - Conveni amb AD Bosch

L’empresa AD Bosch i l’institut Miquel Biada, signen un conveni de col•laboració, la signatura d’aquest nou conveni ajudarà als estudiants del cicle mitjà de carrosseria en la seva formació en l’ús i aplicació de pintures.

L’empresa AD Bosch aporta a l’institut material per a les pràctiques, consistents en armari amb pintures de la marca Dynacoat, un espectrofotòmetre, ordinador, programa de càlcul de pintures i material divers per a la mescla.

Conscients de la importància que té una formació completa i el més a prop possible de la realitat professional, el conveni amb l’empresa AD Bosch i la seva aportació a l’institut, fa possible que la formació del nostre alumnat s’acosti una mica més a la realitat del món laboral, donant un valor afegit, oferint nous coneixements amb un aprenentatge detallat en aplicacions i pintat de vehicles.