Mòdul 11

Anglès Tècnic

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Anglès tècnic.

Mòdul 12

Síntesi

1ª PART: A partir d'una avaria electromecànica proposada pel professor, l' alumne haurà de determinar el procés de treball a seguir per diagnosticar-la.
2ª PART: A partir d'una avaria electromecànica provocada en un vehicle - maqueta, l'alumne haurà de reparar-la seguint les instruccions indicades en la memòria descriptiva de la 1ª part.
3ª PART:Determinar la viabilitat d'una reparació electromecànica en un vehicle, en funció del preu establert en la guia de valoració de vehicles usats.
4ª PART: TREBALLS DE FI DE CICLE: Aprofundir en algun tema concret que interessi en particular a l' alumne, que li agradi i que sigui viable en la seva realització i a poder ser, que sigui interessant pel departament com a material didàctic.

m12