Mòdul 5

Circuits Electrotècnics Bàsics

Unitats formatives que el componen:

UF1 Principis electrotècnics bàsics
UF2 Circuits elèctrics bàsics. Simbologia i esquemes
UF3 Circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi
UF4 Motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi

Mòdul 6

Circuits Elèctrics Auxiliars

Unitats formatives que el componen:

UF1: Funcionament i verificació dels circuits elèctrics auxiliars
UF2: Xarxes de comunicacions
UF3: Diagnosi i manteniment de sistemes elèctrics