Mòdul 9

Formació Orientació Laboral

1. Salut laboral
2. Legislació i relacions laborals
3. Orientació i inserció sociolaboral

Mòdul 10

Empresa i iniciativa emprenedora

1. L’empresa i el seu procés de creació
2. Recursos humans
3. Els impostos a l’empresa
4. Tècniques de gestió
5. Les fonts de finançament
6. Els departaments d’una empresa i la seva documentació
7. El pla d’empresa